Chirurgiczne usunięcie znamion skórnych

  • Opis
  • Po zabiegu
  • Przeciwwskazania

Opis

Jest to zabieg polegający na wycięciu przez chirurga znamienia przy użyciu skalpela lub noża elektrycznego. Przed zabiegiem pacjent zostaje poddany znieczuleniu miejscowemu. W rezultacie w estetyczny sposób usunięte zostają zmiany skórne. Na skórze w najgorszym wypadku pozostaje mały ślad. Zmiany skórne oddawane są do badania histopatologicznego, które po dwóch tygodniach omawiane jest z lekarzem podczas konsultacji. Do zabiegu kwalifikują się znamiona podejrzane onkologicznie (ze wskazań medycznych) oraz te, które stanowią problem estetyczny. 

Po zabiegu

Po zabiegu należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Po tygodniu niezbędna jest kolejna wizyta w celu zdjęcia szwów.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zabiegu są aktywne zapalenie operowanej okolicy i infekcje.